VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

Spoločnosť CPG s.r.o. poskytuje spracovanie daní, účtovníctva a miezd pre slovenské a zahraničné subjekty podnikajúce na území SR. Naším cieľom je zefektívniť a uľahčiť spoločnostiam vedenia účtovníctva.

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Spoločnosť CPG s.r.o. poskytuje zákazníkom komplexné služby v oblasti inžinierskych prác. Zabezpečíme vám prípravné práce, povolenie stavby, stavebný dozor, legislatívne ukončenie a v závere - povolenie na používanie stavby.

FIREMNÉ A DAŇOVÉ PORADENSTVO

Tím CPG s.r.o. vám v oblasti firemného poradenstva ponúka poradenstvo pri zakladaní firiem, finnančnej analýze a v oblasti kalkulácie. Zároveň vám na základe potrieb vašej spoločnosti poskytneme kompletné daňové poradenstvo.