Daňové poradenstvo

Poskytujeme komplexné daňové poradenstvo v závislosti od konkrétnych potrieb vašej spoločnosti – s ohľadom na odvetvie, v ktorom pôsobíte.
Sledujeme všetky zmeny v daňovej legislatíve, aby ste mohli pokojne vykonávať svoje podnikateľské aktivity.
V súlade so zákonom sa snažíme o optimalizovanie daňových nákladov našich klientov .


Zabezpečíme pre vás daňové poradenstvo v oblastiach:

  • daň z príjmov právnických a fyzických osôb
  • DPH
  • spotrebné dane
  • registrácie pre DPH v členských krajinách EÚ
  • priebežné daňové poradenstvo k daňovým otázkam každodennej praxe
  • vrátenie DPH
  • zastupovanie v komunikácii s Daňovým úradom a pri daňových kontrolách