Firemné poradenstvo

Našim klientom poskytujeme poradenstvo pri optimalizácií firemných nákladov

  • optimalizácia odvodov
  • zakladanie firiem
  • poradenstvo pri hľadaní a investovaní zdrojov (výber spôsobu financovania, rokovanie s finančnými inštitúciami...)
  • programy na znižovanie nákladov a zefektívňovanie chodu firiem
  • poradenstvo v oblasti finančnej analýzy
  • poradenstvo v oblasti kalkulácii