Inžinierská činnosť

  • prípravné práce - obhliadka, miestne šetrenie, predbežný návrh - akvizícia
  • povolenie stavby - úradné povolenie na výstavbu na miestne alebo územne príslušnom stavebnom úrade kdekoľvek na Slovensku
  • stavebný dozor - dohľad nad dodržiavaním podmienok výstavby
  • legislatívne ukončenie - kompletizácia podkladov na úspešné administratívne odovzdanie diela
  • povolenie na používanie, resp. prevádzku - merania a doklady na vydanie povolenia na používanie stavby