CPG s.r.o.

Spoločnosť CPG s.r.o. vznikla v roku 1997 a zaoberá sa vedením účtovníctva , inžinierskou činnosťou a ekonomickým poradenstvom.


CPG s.r.o. ponúka spracovanie účtovníctva, daní a miezd pre slovenské podnikateľské subjekty ako aj pre zahraničné subjekty podnikajúce na území SR. Kvalitu služieb zabezpečujeme prostredníctvom skúsených a školených spolupracovníkov.


Inžinierska činnosť v stavebníctve zahŕňa všetky činnosti, ktoré s investičnou činnosťou súvisia. Jedna sa o odborný, technický a ekonomicky náročný proces, kde je potrebná vysoká odbornosť, skúsenosť a nezávislosť v prospech toho, aby investor dostal dostatok exaktných informácii pre svoje rozhodovanie.


Poskytujeme aj komplexné poradenstvo v oblasti daní, firemných financií, účtovníctva a mzdovej agendy.